Het Noord-Hollands Ouderen Orkest is opgericht op 4 juli 1978.

Het begon allemaal met een muzikale play-in, in de Margriethal in Utrecht, die gehouden werd voor iedereen die een instrument bespeelde en boven de 65 jaar was. Dit was in januari 1978. Daar was ook de bekende musicus/dirigent/componist, Henk van Lijnschooten. Ook Bertus van Lint, een muzikant uit Amsterdam, deed mee en samen hebben ze toen het idee gekregen om een orkest voor ouderen op te richten in Noord-Holland. Er werd een circulaire rondgestuurd naar alle muziekverenigingen om te vragen of er muzikanten waren die hun werkzame leven achter de rug hadden, en die overdag hun vrije tijd wilden invullen met muziek. Ongeveer 20 á 25 personen hadden zich opgegeven die allerlei verschillende instrumenten bespeelden. Maar toen begon het. Er moest nog een dirigent komen en er was ook nog geen muziek. Men heeft toen Barend Koolhaas uit Twisk gevraagd of hij de eerste dirigent wilde worden van het orkest. Hij heeft er 14 dagen over nagedacht, ook al omdat hij niet meer als dirigent actief was, maar hij vond het wel een uitdaging en wilde het proberen. De muziekuitgeverij Molenaar heeft 5 muziekstukken geschonken en op 4 juli 1978 was de eerste repetitie in het lokaal van de Hoornse Harmonie aan de Achterstraat in Hoorn met 37 muzikanten. Het eerste muziekstuk dat werd gespeeld was de mars Arosa. Nog dezelfde dag (4 juli 1978) werd het orkest opgericht onder de naam: Noord-Hollands Orkest voor Ouderen, wat later is gewijzigd in het Noord-Hollands Ouderen Orkest

1e repetitie van het NHOOOok werd op deze 1e repetitie al een bestuur gekozen. Voorzitter, B Post uit Purmerend, secretaris, B. van Lint uit Amsterdam, penningmeester C. Nooij, en C. Koppes en E. Rijswijk maakten het bestuur compleet. Omdat er al onkosten waren gemaakt werd besloten dat ieder lid ƒ 10,00 inleggeld betaalde. Ook alle nieuwe leden moesten dit inleggeld betalen. In 2002 is dit inleggeld afgeschaft.
Eind 1978 was het ledenaantal al 56 en het orkest groeide gestaag door tot 100 leden, het aantal wat we nu ook nog hebben. Hierdoor waren al heel snel alle secties goed bezet.
Men ging al  spoedig optreden voor publiek, want het eerste concert werd gegeven in Oostzaan, op 10 maart 1979. Hierna volgden nog vele uitvoeringen, gemiddeld zo'n 10 keer per jaar. Ook het aantal donateurs steeg snel en daarom werd het eerste donateursconcert gegeven op 5 april 1981 in schouwburg "Het Park" in Hoorn. Deze donateursconcerten trokken steeds meer bezoekers en daarom werden er in 1993 al twee concerten gegeven. Maar dit was nog niet voldoende en in 1996 waren er voor het eerst 3 donateursconcerten in "Het Park". Ook de festiviteiten rond "Alkmaars Ontzet" hebben voor het NHOO al een rijke traditie. Op 8 oktober 1990 werd het eerste concert gegeven in de Grote of St. Laurenskerk, en in 2015 speelden we hier voor de 25e keer, een jubileum dus. Ook werd er bijna elk jaar deelgenomen aan seniorenfestivals overal in het land, maar ook heel veel concerten bij buurtverenigingen en buitenconcerten, die door soms slechte weersomstandigheden moesten worden afgelast, maar ook op de markt in Schagen, en in zeer veel kerken in de wijde omgeving wist men de muziek van het NHOO te waarderen. Zeker niet onvermeld mag blijven de deelname in 1987, van vrijdag 17 juni tot maandag 20 juni, aan het grote muziekfeest in Forst Bad Würth in Duitsland, bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan de plaatselijke vereniging aldaar. 
Daan Koolhaas

In 1982 volgde Daan Koolhaas zijn vader op als dirigent. Hij heeft het maar liefst 25 jaar volgehouden. Al vier generaties Koolhaas zaten "in de muziek". Overgrootvader Barend richtte het plaatselijke korps Westfrisia op, Opa Daan was dirigent en pianist, en nu volgde Daan zijn vader Barend op als dirigent van het NHOO. Daan had zich al verdienstelijk gemaakt als dirigent van diverse korpsen in Noord-Holland. Ook heeft hij zeer veel jonge muzikanten de eerste beginselen van het bespelen van een instrument bijgebracht. 

Omdat het orkest steeds meer leden kreeg werd de repetitieruimte in de Achterstraat te klein en is men in 1982 verhuisd naar het gebouw van de Showband Hoorn, aan het Doelenplein. Men kon daar toen nog gratis parkeren, maar nadat de gemeente had besloten dat men zijn auto hier niet meer gratis kon neerzetten, werd in 2006 uitgekeken naar een andere repetitieruimte. Dit werd uiteindelijk het "Trefpunt" aan de Sportlaan in Wognum.
Het orkest heeft inmiddels ook al enkele jubilea achter de rug.
Het 10 jarig bestaan in 1988 werd gevierd met een groots jubileumconcert in Het Park.
Bij het 20 jarig bestaan in 1998 pakte men echt uit. Het orkest ging met 150 mensen naar "Preston Palace" in Almelo, van 30 juni tot 2 juli, en gaf daar een spetterend jubileumconcert. Een fantastisch mooie reis waar nog heel lang over gesproken werd.
In 2003 bestond het NHOO 25 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op 27, 28 april en 4 mei werden er drie feestelijke jubileumconcerten gegeven in Het Park, met medewerking van de sopraan Maja Roodveldt en West-Friese voordracht kunstenares Ina Broekhuizen-Slot. Aan het eind van deze concerten sprak zij de legendarische woorden: "We magge groôsk weze op deuze muzikante, die zo merakels mooi speule, en deer zoveul are mense bloid mee make".
Op 15 mei 2003 werd het 25 jarig bestaan van het NHOO gevierd voor de leden met een uitje. Men moest om 9:30 uur klaarstaan bij "La Mere Anne". Daar stonden de bussen van Peereboom klaar om te vertrekken naar Weesp, voor een boottocht over de Vecht. De tocht eindigde in Amsterdam waar de bussen ons weer naar "La Mere Anne" brachten voor en zeer goed verzorgd warm en koud buffet, muzikaal opgeluisterd door Gerard Koedoder. 
In 2007 was onze dirigent Daan 25 jaar bij het orkest en vond het tijd om afscheid te nemen. Op verzoek van hemzelf had het bestuur de sopraan Maja Roodveld en West-Friesland kenner Ina Broekhuizen-Slot uitgenodigd om het afscheidsconcert een extra tintje te geven. Tijdens dit concert in "Het Park" sprak Ina warme woorden van afscheid tot Daan en ook lovende woorden aan het orkest en introduceerde tevens de nieuw dirigent de heer Luc Mager uit Landsmeer.

Na de oprichting van het NHOO in 1978 kwam Barend Koolhaas als eerst dirigent voor het orkest. Hij werd in 1982 opgevolgd door zijn zoon Daan. Na 25 jaar dit orkest te hebben geleid vond hij het tijd voor zijn vertrek en heeft Luc Mager op 1 mei 2007 het stokje overgenomen.
Luc Mager, afkomstig uit Landsmeer was 11 jaar toen hij muzieklessen nam voor het "Harmonium". Ook werd hij lid van "Amicitia" en speelde eerst op de bariton en later de bas-tuba. Van 1986 tot 2009 was hij daar de dirigent. 
Luc is het onderwijs ingegaan en was zeer veel jaren muziekdocent op een middelbare school. Zijn diploma directie harmonie/fanfare behaalde hij aan het Conservatorium in Hilversum. Hij is ook oprichter van diverse muziekgezelschappen, waaronder het Waterlands Blazers Ensemble, een semi-professioneel harmonieorkest, waar hij ook 9 jaar de dirigent was. 

Luc Mager heeft ook diverse grote evenementen georganiseerd, zoals kerstconcerten met projectkoren en diverse artiesten. Tevens is hij de organisator van 6 Prom-concerten in Landsmeer met bekende solisten.
Na 15 jaar dirigeren bij het NHOO heeft Luc Mager op 16 april 2022 het stokje overgedragen aan Michael de Graaf uit Opperdoes.
michaeldegraaf
Michael de Graaf

Michael de Graaf (1977) is in juni 2010, cum laude afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam voor de Masterstudie HaFaBra-directie bij Danny Oosterman. Zijn bachelor haalde hij in het jaar 2000 aan het conservatorium van Alkmaar voor de hoofdvakken HaFaBra-directie en trompet bij Jan Schut. Hij heeft ook nog enkele jaren trombone gestudeerd bij Ivan Meijlemans, destijds solo-trombonist van het K.C.O.
Ook het arrangeren is hem niet vreemd, daar hij een 90-tal werken heeft gearrangeerd in opdracht van diverse orkesten, waaronder de KLM harmonie, Fanfarekorps Koninklijke Landmacht en het Hogeschool INHOLLAND Orkest. Zijn specialiteit is zangbegeleidingen welke al uitgevoerd werden met Paul de Leeuw, Ten Sharp, Big Black & Beautiful, Lori Spee en Gino Politi.
Helaas voor ons heeft Michael de Graaf, wegens persoonlijke omstandigheden, al na één jaar aangegeven te willen stoppen als dirigent bij het NHOO.
Daarom is sinds 24 april 2023 onze nieuwe dirigent: Henk Ummels.
henkummels
Henk Ummels

Henk studeerde trombone en directie aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Na een aantal jaar als freelance trombonist bij orkesten zoals Het Concertgebouw Orkest en het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest gewerkt te hebben begon een lange carrière bij Joop van den Ende Theater Producties (Stage Holding). In eerste instantie als trombonist/tubaist, later als dirigent bij onder andere The Sound of Music, Beauty and the Beast, Tarzan en Wicked. Tegenwoordig is Henk een veelgevraagd dirigent in de HaFaBra sector. Momenteel staat hij voor Het Koninklijk Stedelijk Muziekcorps Enkhuizen en Het Zaans Showorkest. Sinds Mei 2023 bij het Noord Hollands Ouderen Orkest.

Henk is vanaf begin af aan (2019) als dirigent en arrangeur betrokken bij The CineMusic Experience. Een professioneel symphonie orkest dat theater shows geeft en de Blockbusters uit de internationale film industrie speelt. 

Naast zijn professie als dirigent is Henk artistiek directeur bij de bladmuziek uitgeverij Molenaar Edition in Wormerveer.

Naast bovenstaande werkzaamheden is Henk arrangeur, met name voor harmonie, fanfare, brassband of bigband. Vele arrangementen zoals: The Best of the Blues Brothers (leerlingen orkest), Feeling good, Demasiado Corazon, Adagio uit Spartacus, Don’t you worry ‘bout a thing, Nature Boy, Forrest Gump, Movie themes of 1984, Baba Yetu, Formula One Theme enz. Velen zijn uitgebracht bij o.a. Molenaar Edition.